keurmerkkwaliteitsvakmanAlle voordelen voor u op een rij:

  • Het Keurmerk garandeert u een servicegerichte Dakvenstermeester die kwaliteit levert.
  • Wij werken met duidelijke afspraken en overzichtelijke offertes.
  • Er wordt gewerkt volgens heldere, rechtsgeldige algemene voorwaarden.
  • Er staat een onafhankelijke geschillencommissie klaar indien nodig.
  • U krijgt 10 jaar garantie op het uitgevoerde werk.
  • Bij een opdracht boven €10.000 wordt een gratis inspectie van het geleverde werk aangeboden.
  • Bij ziekte of faillissement van de ingeschakelde Dakvenstermeester zorgt het Keurmerk voor een vervanger.

Garantie

De Dakvenstermeester gaat altijd voor vakmanschap en kwaliteit, daarom is hij aangesloten bij Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman.
Tenslotte heeft hij met zijn collega’s een naam hoog te houden. Bovendien wil hij zich nadrukkelijk onderscheiden van andere bedrijven die de dakramen en dakkapellen branche een slechte naam bezorgen. De vaak schrijnende verhalen van gedupeerde klanten zijn hem een doorn in het oog. Juist daarom werkt de Dakvenstermeester met unieke waterdichte garantievoorwaarden met nakomingsgarantie.
De werkzaamheden van een Dakvenstermeester worden jaarlijks steekproefsgewijs aan een extra kwaliteitscontrole onderworpen.

Op elke opdracht die door de Dakvenstermeester wordt uitgevoerd, heeft u 10 jaar garantie. Gebreken die zich binnen de garantietermijn voordoen worden kosteloos verholpen, tenzij de Dakvenstermeester kan aantonen dat de oorzaak van de problemen niet aan zijn werk te wijten is.
Informeer naar de mogelijkheden wanneer de Dakvenstermeester bij u langskomt voor een klusofferte.
Vraag ook naar de algemene voorwaarden van Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman.

Kijk hier voor de algemene voorwaarden.

Klachten/Geschillenregeling

Heeft u onverhoopt een geschil met de Dakvenstermeester en komt u daar in onderling overleg niet uit? Dan dient u uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie van Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman. Deze commissie zal zich in uw klacht verdiepen en een bindend advies uitbrengen. De Dakvenstermeester is altijd verplicht dit advies op te volgen.

Klik hier voor de voorwaarden geschillencommissie.